TRƯỜNG KINH DOANH UEH UEH College of Business (UEH CoB)

Giai đoạn 2021-2025, Trường Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh chuyển mình để phù hợp nhu cầu thị trường và bối cảnh quốc tế hóa với Chiến lược tái cấu trúc trở thành Đại học đa ngành, đa lĩnh vực về kinh tế, kinh doanh, quản lý, luật, thiết kế và công nghệ.

Trường Kinh Doanh UEH (UEH College of Business) ra đời với sứ mạng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quan hệ quốc tế, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao tri thức mới trong lĩnh vực Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Du lịch, Khách sạn, Thể thao và Dịch vụ cá nhân đến cộng đồng doanh nghiệp, học giả, nhà quản lý trong khu vực và trên thế giới.

PHÁT HUY NHỮNG THÀNH QUẢ TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 • Top
  1000
  Trường đào tạo Kinh doanh
  TỐT NHẤT THẾ GIỚI
 • Top
  3
  Trường đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
  TỐT NHẤT VIỆT NAM
(Theo Eduniversal)

CƠ CẤU TỔ CHỨC Trường Kinh Doanh UEH

Trường Kinh Doanh hoạt động với cơ cấu bao gồm: Hội đồng khoa học & đào tạo, Khoa kinh doanh quốc tế - Marketing, Khoa Quản trị, Khoa Tài chính, Khoa Ngân hàng, Khoa Kế toán, Khoa Du Lịch, Trung tâm đào tạo ngắn hạn (Nâng cấp từ Viện Nghiên cứu phát triển Nguồn nhân lực), Phòng Tổng hợp.

ĐỘI NGŨ Trường Kinh Doanh UEH

 • 4
  Giáo sư
 • 28
  Phó giáo sư
 • 84
  Tiến sĩ
 • 115
  Thạc sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Kinh Doanh UEH

Trường Kinh Doanh UEH là sự kết hợp các Khoa có chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành Kinh doanh và các nhóm ngành gần với lĩnh vực kinh doanh. Việc sắp xếp các nhóm ngành này trong một trường tạo điều kiện phát triển chương trình đào tạo theo hướng đa ngành với qui mô đào tạo lên đến 20.000 sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh mỗi năm. Trường chú trọng phát triển các chương trình đào tạo đại học, sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) theo chuẩn quốc tế do UEH và/hoặc trường đại học đối tác quốc tế cấp bằng. Các chương trình đào tạo được có tính mở, tính liên thông cao với các Trường thành viên trong UEH và với các trường đại học đối tác quốc tế.

 • 13
  Ngành
  ĐÀO TẠO
  BẬC ĐẠI HỌC
 • Quản trị
  Kinh doanh
 • Kinh doanh
  quốc tế
 • Marketing
 • Kinh doanh
  thương mại
 • Tài chính
  - Ngân hàng
 • Tài chính
  Quốc tế
 • Bảo hiểm
 • Kế toán
 • Kiểm toán
 • Quản trị
  dịch vụ du lịch
  & lữ hành
 • Quản trị
  khách sạn
 • Logistics &
  Quản lý chuỗi
  cung ứng
 • Quản lý
  bệnh viện
4

NGÀNH ĐÀO TẠO bậc THẠC SĨTIẾN SĨ

 • Quản trị
  Kinh doanh
 • Kinh doanh
  Thương mại
 • Tài chính
  - Ngân hàng
 • Kế toán

NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN Trường Kinh Doanh UEH

 • Nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
  1.

  Thực hiện trong một số lĩnh vực mũi nhọn về các lĩnh vực khối ngành Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Du lịch, Khách sạn, Thể thao và Dịch vụ cá nhân, các vấn đề toàn cầu hóa hướng đến phát triển bền vững, ứng dụng khoa học, công nghệ vào các hệ thống quản lý, đào tạo và lí luận dạy học.
 • Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học với các trường đại học, tổ chức, viện nghiên cứu uy tín nước ngoài
  2.

  Hợp tác nghiên cứu khoa học, ưu tiên tham gia các dự án quốc tế, hướng đến phát triển bền vững.
 • Phối hợp xây dựng và thực hiện, phản biện, đánh giá
  3.

  Đối với các đề tài, dự án khoa học công nghệ, dịch vụ chuyển giao, đặc biệt là các đề tài, dự án liên ngành, đa ngành.
 • Phối hợp biên soạn
  4.

  Sách chuyên khảo, bài báo; phát triển đối tác... trên cơ sở phối hợp thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh.

LĨNH VỰC HỢP TÁC Trường Kinh Doanh UEH

 • 100+
  Đối tác quốc tế
 • 500+
  Công ty, doanh nghiệp, hiệp hội
 • 100.000+
  Cựu sinh viên
07

hoạt động hợp tác lĩnh vực khối ngành

 • KINH DOANH
 • TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - BẢO HIỂM
 • KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
 • DU LỊCH
 • KHÁCH SẠN
 • THỂ THAO
 • DỊCH VỤ CÁ NHÂN
 • CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - LAN TỎA TRI THỨC – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 • Nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.
 • Bồi dưỡng, trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý và người học.
 • Liên kết thư viện, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.
 • Cung ứng chương trình đào tạo.
 • Trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.
 • Liên kết đào tạo với nước ngoài.